How to use despite / in spite of / although / even though

How to use despite / in spite of / although

In spite of, although and despite are all used to show a contrast but there are differences in the structures used with them.

speaking-easily

I.In spite of / despite

1.How to use
After in spite of and despite we use a noun or a pronoun.

2.Example :
+ Despite the pain in his leg he completed the marathon.
+ We enjoyed our camping holiday in spite of the rain.
+ Despite having all the necessary qualifications, they didn’t offer me the job.

3.Notice :

Remember that the gerund (‘-ing’ form) is the ‘noun’ form of a verb.

The only difference between in spite of and despite is the ‘of’.

=> For instance : Despite of the bad weather, there was a large crowd at the match.

II.Although

1.How to use
After although we use a subject and a verb.

2.Example :
+ We enjoyed our camping holiday although it rained every day.
+ Although he worked very hard, he didn’t manage to pass the exam.
+ The holiday was great although the hotel wasn’t very nice.

III.Even though

1.How to use
Even though is a slightly stronger form of although.

2.Example
+We decided to buy the house even though we didn’t really have enough money.
+You keep making that stupid noise even though I’ve asked you to stop three times.

3.Notice :
Like although, even though is followed by a subject and a verb.

Đối thoại hàng ngày: Đề nghị ai đó chờ đợi mình bằng tiếng Anh

Đôi khi bạn rất bận rộn và không thể tham dự tất cả cuộc hẹn vào cùng một lúc, bạn…

17 cách chào hỏi xã giao trong tiếng Anh

Có thể bạn đã biết "Hello" và "How are you?" . Tuy nhiên, người nói tiếng Anh/ người bản địa…

Đối thoại hàng ngày: Cách bày tỏ ý kiến trong tiếng Anh (P3)

Chắc hẳn các bạn cũng đang trông chờ phần tiếp theo của chuỗi bài viết cách bày tỏ ý kiến…

Đối thoại hàng ngày: Cách bày tỏ ý kiến trong tiếng Anh (P2)

Nối tiếp chuỗi bài viết cách bày tỏ ý kiến trong tiếng anh, hôm nay Speaking Easily sẽ tiếp tục…

Để được đăng ký học thử và hỗ trợ nhanh nhất, các bạn vui lòng liên hệ

096 8385 862 (Ms.Thanh Tâm)

Học tiếng Anh online tại nhà

Speaking Easily cung cấp rất nhiều khóa học tiếng Anh online tại nhà, bất kỳ đối tượng lứa tuổi nào đều có thể đăng ký học.

Chỉ dành cho dân HR
Đạt điểm số TOEIC cao nhất
tieng-anh-cho-nguoi-di-lam
Tự tin sử dụng tiếng Anh!
hoc tieng anh ielts
Giúp bạn dành được điểm cao trong kỳ thi nói IELTS Speaking