Đối thoại hàng ngày: Cách bày tỏ ý kiến trong tiếng Anh (P2)

Nối tiếp chuỗi bài viết cách bày tỏ ý kiến trong tiếng anh, hôm nay Speaking Easily sẽ tiếp tục giới thiệu tới các bạn phần 2 của loạt bài viết này.

The-Etiquette-of-Giving-Opinion-in-Islam

Có thể nêu thêm lý do chọn lựa

Tiếng Anh Nghĩa Tiếng Việt
As far as I’m concerned, the best… Theo tôi, tốt nhất…
From my point of view, the best… Theo quan điểm tôi, tốt nhất…
I’d go for this one because… Tôi bán thành điều này vì…
I’d prefer that one because… Tôi thích điều đó hơn vì…
This one’s better for me because… Điều này đối với tôi tốt hơn vì…

Đồng ý có thể phát biểu nhiều cách

Tiếng Anh Nghĩa Tiếng Việt
I couldn’t agree more ! Tôi hoàn toàn đồng ý !
How true ! Đúng lắm !
You’re [ That’s ] exactly right ! Anh [ Điều đó ] thật đúng !
I agree wholeheartedly with what you say ! Tôi hoàn toàn đồng ý điều anh nói !
That’s exactly what I was thinking. Đúng hệt như tôi nghĩ.
There’s no doubt about it. Không còn nghi ngờ gì nữa về chuyện đó.
That’s my opinion, too. Đó cũng là ý kiến của tôi.
Absolutely [ Definiely, exactly ] Vâng, tôi đã nghe rằng…
Wouldn’t you say that… ? Tuyệt đối [ Hoàn toàn ] đồng ý.
You can say that again ! Nói nghe được !
For sure ! Chắc hẳn rồi !
You bet ! Anh cứ coi chắc như thế đi !
And how ! Còn sao gì nữa, hẳn rồi !
I’ll say ! Tôi cũng thế !
Right on ! Đúng phóc !
Count me in. Kể cả tôi nữa.

Không đồng ý thì phát biểu như sau

Tiếng Anh Nghĩa Tiếng Việt
That’s a good idea, but… Đó là ý kiến hay, nhưng…
That might be OK, but… Đó có thể được, nhưng…
What you don’t seem to understand is that… Có vẻ như anh không hiểu rằng…
I really don’t think so, because… Tôi thực không nghĩ vậy, vì…
I see what you mean, but if… Tôi hiểu anh nói gì, nhưng nếu…
That’s true, but if… Đúng vậy, nhưng nếu…
I disagree what you’re saying. Tôi không đồng ý điều anh nói.
I don’t think so. Tôi không nghĩ thế.
I really don’t think so, because… Tôi thực không nghĩ vậy, vì…
I respect your opinion, but I think… Tôi tôn trọng ý kiến anh, nhưng tôi nghĩ…
You could be right, but don’t you think that… Anh có thể đúng nhưng bộ anh không nghĩ rằng…
I’m not sure if I agree with you completely on… Tôi không chắc hoàn toàn đống ý với anh về..

Các bạn có thể xem Phần 1 tại đây, hoặc Phần 3 tại đây.

Đối thoại hàng ngày: Đề nghị ai đó chờ đợi mình bằng tiếng Anh

Đôi khi bạn rất bận rộn và không thể tham dự tất cả cuộc hẹn vào cùng một lúc, bạn…

17 cách chào hỏi xã giao trong tiếng Anh

Có thể bạn đã biết "Hello" và "How are you?" . Tuy nhiên, người nói tiếng Anh/ người bản địa…

Đối thoại hàng ngày: Cách bày tỏ ý kiến trong tiếng Anh (P3)

Chắc hẳn các bạn cũng đang trông chờ phần tiếp theo của chuỗi bài viết cách bày tỏ ý kiến…

Đối thoại hàng ngày: Cách bày tỏ ý kiến trong tiếng Anh (P1)

Bạn cần bày tỏ ý kiến của mình, sự đồng ý hay bất đồng trong hầu hết các cuộc nói…

Để được đăng ký học thử và hỗ trợ nhanh nhất, các bạn vui lòng liên hệ

096 8385 862 (Ms.Thanh Tâm)

Học tiếng Anh online tại nhà

Speaking Easily cung cấp rất nhiều khóa học tiếng Anh online tại nhà, bất kỳ đối tượng lứa tuổi nào đều có thể đăng ký học.

Chỉ dành cho dân HR
Đạt điểm số TOEIC cao nhất
tieng-anh-cho-nguoi-di-lam
Tự tin sử dụng tiếng Anh!
hoc tieng anh ielts
Giúp bạn dành được điểm cao trong kỳ thi nói IELTS Speaking