Tạo tài khoản Skype

Tạo tài khoản nick Skype

Nếu bạn chưa có tài khoản nick Skype thì bạn cần truy cập vào địa chỉ sau http://www.skype.com/go/join để đăng ký tài khoản nick đăng nhập vào phần mềm Skype.

Trang đăng ký nick Skype chỉ có ngôn ngữ tiếng anh, bạn có thể xem hình chú thích bên dưới để nhập thông tin chính xác khi đăng ký nick.

SkypeID signup Download Skype, cách cài đặt Skype và tạo nick Skype

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS