Các cấp độ tiếng anh

Cấp độ
TOEFL IELTS TOEIC
Advanced 94-120 8.0-9.0 905-990
Low Advanced 79-93 6.5-7.5 785-900
High Intermediate 60-78 5.5-6.0 705-780
Intermediate 46-59 4.0-5.0 605-700
Low Intermediate 32-45 3.5-4.0 405-600
High Beginner 0-31 0-3.5 255-400
Beginner 0-31 0-2.0 0-250

Advanced

Bạn có thể dễ dàng và sử dụng ngôn ngữ một cách chính xác với người bản xứ trong bất kỳ tình huống và về chủ đề nào.

Low Advanced

Bạn có thể giao tiếp với người bản xứ trong phần lớn các tình huống với độ chính xác cao về mặt ngữ pháp và sử dụng từ vựng phong phú.

High Intermediate

Bạn có thể giao tiếp và hiểu người bản xứ trong các tình huống xảy ra hàng ngày.Giáo viên đôi khi không hiểu ý bạn và mức độ mắc lỗi ngữ pháp,câu…ở mức trung bình

Intermediate

Bạn có khả năng giao tiếp với người bản xứ trong các tình huống quen thuộc,nhưng gặp khó khăn trong những tình huống mới.

Low Intermediate

Bạn có thể giao tiếp trong những tình huống đơn giản,quen thuộc nhưng vốn từ vựng và ngữ pháp bị hạn chế nhiều.Gần như không thể giao tiếp trong các tình huống mới.

High Beginner

Bạn có thể sử dụng và hiểu ngôn ngữ dễ dàng hơn nhưng cũng chỉ với các tình huống rất phổ biến và đơn giản ( như giới thiệu tên tuổi,nơi ở,công việc…).

Beginner

Bạn phải cố gắng để có thể hiểu một số từ,câu rất đơn giản.Gần như không thể giao tiếp ngoài những tình huống đơn giản nhất như hỏi tên,tuổi.

 

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS